Projecte Cambridge

Que és el Projecte Cambridge?

És un projecte conjunt entre el col·legi Cor de Maria i Cambridge English Language Assesment, que apropa els seus millors productes, formació i exàmens a les millors escoles.

El projecte Cambridge English Schools és un procés  de certificació internacional del nivell d’anglès dels nostres estudiants, a través  de la universitat de Cambridge,  una de les millors universitats del món. Aquest procés consisteix en garantir la qualitat dels processos d’aprenentatge de l’idioma anglès emprant els recursos i la metodologia de la seva editorial (Cambridge University Press) i aplicant les proves internacionals dissenyades per la universitat per certificar els diferents nivells d’Anglès segons el marc de referència europeu.

Entre les avantatges del projecte Cambridge cal destacar que som un  centre de preparació dels exàmens de Cambridge English Language Assesment; els alumnes realitzen els tests en el propi centre sense sortir dels seu entorn educatiu. En definitiva els nostre alumnes poden preparar-se a l’escola i, realitzar sota la supervisió dels examinadors de la Universitat de Cambridge, les proves que els duran a l’obtenció dels certificats oficials de tant prestigiosa institució acadèmica.

Els objectius que ens marquem per el nostre alumnat es van obtenint de forma gradual i progressiva dels diferents nivells de certificació que son els següents:

Educació Primaria

Young Learners English: Starters

Young Learners English: Movers

Young Learners English: Flyers

 

Educació Secundaria

Key English Test (KET) (A2)

Preliminary English Test (PET) (B1)

 

Batxillerat

First Certificate in English (B2)

Un altre factor important del projecte és que som centre examinador oficial de l’Universitat de Cambridge el qual està obert a totes les persones que vulguin obtenir algun dels certificats ofertats. Durant el proper mes de Maig es realitzarà la segona convocatòria de les proves dels nivells Starters i Movers (A1), Flyers (A2), KET (A2+), PET (B1) i el First Certificate (B2). Aquestes proves van
dirigides tant als alumnes del centre com al públic en general. La convoctaòria s’obrirà a principis d’any 2016.

new-britannia-preparacio-examens-oficials-cambridge

La figura de l’auxiliar de conversa està inclosa dins del Pla Plurilingüe de la Unió Europea al qual el centre està adherit. Aquest pla facilita l’aprenentatge de l’anglès i té com a objectiu potenciar i millorar la competència lingüística anglesa i les habilitats orals. (Foto Daniel)
El projecte té continuïtat anual, ja des de l’any 2009. La seva principal tasca és apropar la cultura anglosaxona als alumnes mitjançant dinàmiques, jocs, contacontes…relacionats amb les festivitats i tradicions culturals angleses.

cormar-cert

Anuncis